Wednesday, July 23, 2008

Sri Murtiana:


............ Dugaan perekrutan anggota Askar Wathaniah memunculkan persoalan bagi Indonesia diantaranya adalah:
1. Tinjauan aspek ekonomi, pemerintah belum memberikan kesejahteraan yang memadai bagi masyarakat daerah perbatasan sehingga lebih memilih menjadi Warga Negara Malaysia dan kemudian masuk menjadi anggota Askar Wathaniah dengan pendapatan dan fasilitas lebih memadai daripada menjadi WNI namun tidak mempunyai pekerjaan yang jelas.
2. Tinjauan aspek geostrategic, kasus Askar Wathaniah adalah bukti hubungan internasional RI lemah. Itu disebabkan selama ini Indonesia lebih disibukkan dengan berbagai pertarungan kepentingan kelompok di dalam negeri.
3. Tinjauan aspek pertahanan negara, jika memang diasumsikan benar terjadi sejumlah WNI di kawasan perbatasan kedua negara yang direkrut Malaysia untuk menjadi Askar Wathaniah, hal itu berarti sebuah ancaman bagi pertananan negara dan pemerintah harus melakukan antisipasi untuk menangkalnya dan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat akan kebenaran isu tersebut............

No comments: